Actas de Asamblea General - 2019

Acta 01-2019 - Asamblea General Ordinaria - 01.02.2019

Anexos - Acta 01-2019 - Asamblea General Ordinaria - 01.02.2019

Acta 02-2019 - Asamblea General Ordinaria - 29.03.2019

Anexos - Acta 02-2019 - Asamblea General Ordinaria - 29.03.2019

Acta 03-2019 - Asamblea General Ordinaria - 07.06.2019

Anexos - Acta 03-2019 - Asamblea General Ordinaria - 07.06.2019

Acta 04-2019 - Asamblea General Ordinaria - 23.08.2019

Anexo 1 - Acta 04-2019 - Asamblea General Ordinaria - 23.08.2019

Anexo 2 - Acta 04-2019 - Asamblea General Ordinaria - 23.08.2019

Acta 05-2019 - Asamblea General Ordinaria - 08.11.2019

.

.

Actas de Secretaría Ejecutiva - 2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 09.01.2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 22.02.2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 28.03.2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 03.05.2019

Acta de Secretaría Ejecutiva - 17.06.2019

Acta de Secretaría Ejecutiva - 15.07.2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 13.08.2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 03.09.2019

Acta Secretaría Ejecutiva - 06.11.2019

-

-

-