Actas de Asamblea General - 2015

Acta 01-2015 - Asamblea General Extraordinaria - 07.01.2015

Acta 02-2015- Asamblea General Ordinaria - 27.01.2015

Acta 03-2015- Asamblea General Extraordinaria - 05.02.2015

Acta 04-2015 - Asamblea General Ordinaria - 24.02.2015

Acta 05-2015 - Asamblea General Ordinaria - 23.03.2015

Acta 06-2011 - Asamblea General Ordinaria - 30.05.2011

Acta 06-2015 - Asamblea General Ordinaria - 28.04.2015

Acta 07-2015 - Asamblea General Ordinaria - 12.05.2015

Acta 08-2015 - Asamblea General Ordinaria - 30.06.2015

Acta 09-2015 - Asamblea General Ordinaria - 08.09.2015

Acta 10-2015 - Asamblea General Extraordinaria - 14.09.2015

Acta 11-2015 - Asamblea General Extraordinaria - 12.11.2015

Actas de Secretaría Ejecutiva - 2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 15.01.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 23.01.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 18.02.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 04.03.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 10.03.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 17.03.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 07.04.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 21.04.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 26.05.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 12.06.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 14.07.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 03.09.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 22.09.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 27.10.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 17.11.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 09.12.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 12.12.2015

Acta Secretaría Ejecutiva - 22.12.2015