Actas de Asamblea General - 2018

Acta 01-2018 - Asamblea General Ordinaria - 12.01.18

Acta 02-2018 - Asamblea General Extraordinaria - 07.02.2018

Acta 02-2018 - Asamblea General Ordinaria - 12.04.2018

Acta 04-2018 - Asamblea General Ordinaria - 20.07.2018

Acta 05-2018 - Asamblea General Ordinaria - 22.08.2018

Acta 07-2018 - Asamblea General Ordinaria -27.09.2018

Anexo 1 - Acta 07-2018 - Asamblea General Ordinaria -27.09.2018

Anexo 2 - Acta 07-2018 - Asamblea General Ordinaria -27.09.2018

Acta 08-2018 - Asamblea General Ordinaria - 23.11.2018

Acta 07-2018 - Asamblea General Ordinaria -27.09.2018

.

.

Actas de Secretaría Ejecutiva - 2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 09.01.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 23.01.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 01.03.208

Acta Secretaría Ejecutiva - 12.03.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 27.03.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 03.04.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 24.05.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 16.08.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 05.09.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 25.09.2018

Acta Secretaría Ejecutiva - 26.10.2018

.