Actas de Asamblea General - 2021

Acta 01-2021 - Asamblea General Ordinaria - 25.02.2021

Acta 01-2021 - Asamblea General Extraordinaria - 07.05.2021

Acta 02-2021 - Asamblea General Ordinaria - 12.05.2021

Acta 02-2021 - Asamblea General Extraordinaria - 09.06.2021

Acta 03-2021 - Asamblea General Ordinaria - 25.06.2021

Acta 03-2021 - Asamblea General Extraordinaria - 19.07.2021

Acta 04-2021 - Asamblea General Ordinaria - 01.10.2021

Acta 04-2021 - Asamblea General Extraordinaria - 05.11.2021

Acta 05-2021 - Asamblea General Ordinaria - 07.12.2021

Acta 05-2021 - Asamblea General Extraordinaria - 09.12.2021

.

.

Actas de Secretaría Ejecutiva - 2021

Acta de Secretaría Ejecutiva - 26.01.2021

Acta de Secretaría Ejecutiva - 14.04.2021

Acta de Secretaría Ejecutiva - 27.04.2021

Acta de Secretaría Ejecutiva - 17.06.2021

Acta de Secretaría Ejecutiva - 06.07.2021

Acta de Secretaría Ejecutiva - 16.08.2021

.

.

.

.

.

.