Actas de Asamblea General - 2020

Acta 01-2020 - Asamblea General Ordinaria - 27.02.2020

Acta 02-2020 - Asamblea General Ordinaria - 29.05.2020

Acta 03-2020 - Asamblea General Ordinaria - 16.10.2020

Acta 04-2020 - Asamblea General Ordinaria - 27.11.2020

-

-

-

-

-

.

.

.

Actas de Secretaría Ejecutiva - 2020

Acta Secretaría Ejecutiva - 19.02.2020

Acta Secretaría Ejecutiva - 31.03.2020

Acta de Secretaría Ejecutiva - 30.04.2020

Acta Secretaría Ejecutiva - 30.06.2020

Acta Secretaría Ejecutíva - 26.08.2020

Acta Secretaría Ejecutiva - 22.09.2020

Acta Secretaría Ejecutiva - 22.10.2020

Acta Secretaría Ejecutiva - 06.11.2020

Acta Secretaría Ejecutíva - 13.11.2020

Acta Secretaría Ejecutíva - 17.12.2020

.

.